STICHTING "AJ PRINS 100"

Als eerbetoon aan de oprichter AJ Prins willen wij iets doen voor de stad Delft.
Wij hebben daarom besloten een stichting op te richten "AJ Prins 100 ". De stichting heeft een sociaal cultureel karakter, uit oude papieren blijkt dat de doelstelling uitstekend bij hem gepast zou hebben.
De stichting heeft tot doel het bevorderen van het cultureel en sociaal werk in Delft door het uitreiken van een jaarlijkse prijs de " AJ Prins Cultuurprijs Delft " aan een of meerdere personen, instellingen of bedrijven, die hiervoor in aanmerking komen.
De prijs bestaat uit een geldbedrag. Als u de stichting geldelijk wilt steunen, dan is een bijdrage op rek.nr 66.19.40.845 bij de ING bank t.n.v. Stichting A.J.Prins 100, van harte welkom.