A.J. Prins Cultuurprijs

Opgaveformulier kandidaten 2012

Ondergetekende draagt de volgende persoon (personen) / organisatie voor omdat deze persoon (personen) / organisatie zich in het afgelopen kalenderjaar (2011) zeer verdienstelijk heeft / hebben gemaakt op cultureel gebied in Delft.

Naam: *
Organisatie:
Functie:
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Heeft de prijs verdiend wegens: *
Naam inzender: *
Adres inzender: *
Postcode inzender: *
Plaats inzender: *
Telefoon inzender: *
Functie/relatie inzender: *
Datum inzending: *
  Alles met een * is verplicht.